..

Ανακοίνωση για την κατεδάφιση των αυθαίρετων κτισμάτων στο δάσος κουκουναριάς ( Ζώνη Α3) του Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα

 

Δελτίο τύπου
Σχινιάς – Μαραθώνας 15.2.2018

Ανακοίνωση για την κατεδάφιση των αυθαίρετων κτισμάτων στο δάσος κουκουναριάς ( Ζώνη Α3) του Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα
Στο παραλιακό δάσος τού Σχινιά και σε χώρο ιδιοκτησίας τού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δικαστών και Εισαγγελέων λειτουργούν, τουλάχιστον από το έτος 1964, 8 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ).
Το έτος 1999, προ χαρακτηρισμού τής περιοχής ως Εθνικό Πάρκο με Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) και ίδρυσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα (ΦΟΔΕΠΑΣΜ) εκδίδονται πρωτόκολλα κατεδάφισης για τα εν λόγω ΚΥΕ από το Δασαρχείο Καπανδριτίου γιατί η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως δασική, ενώ στο υπ’ αριθμ. Δ’395/2000 ΠΔ ορίζονται οι ζώνες προστασίας του. Στην Ζώνη Α3, που περιλαμβάνει το παραλιακό δάσος κουκουναριάς τού Σχινιά, ευρίσκονται τα 8 ΚΥΕ. Στις 9/4/2001 η υπ’ αριθμ.1318 απόφαση του Συμβουλίου τής Επικρατείας (ΣτΕ) ακυρώνει την δυνατότητα ανέγερσης νέων αναψυκτήριων στις Ζώνες Β2 και Β3. Πέραν τούτου, στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας και το Διαχειριστικό Σχέδιο τού Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα (ΕΠΑΣΜ) προβλέπεται η ρητή αποξήλωση παρανόμως υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών.
Το έτος 2009 εκδίδεται η τελική έκθεση ελέγχου τού Γενικού Επιθεωρητή Δημοσίας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) για την περιοχή τού αιγιαλού τού ΕΠΑΣΜ, κατόπιν καταγγελίας τής «Επιτροπής Πολιτών Σχινιά – Μαραθώνα» για το καθεστώς των αυθαίρετων κτισμάτων στον αιγιαλό τού ΕΠΑΣΜ, από την οποία προκύπτει ότι τα εν λόγω καταστήματα λειτουργούν με ελλιπή πιστοποιητικά πυρασφάλειας ή δεν τηρούν τους απαιτούμενους υγειονομικούς όρους σε ό,τι αφορά την χρήση βόθρων για την εξυπηρέτηση των πελατών τους. Αυτό οδήγησε το Δήμο Μαραθώνα σε απόφαση ανάκλησης των αδειών λειτουργίας τους.
Το 2011 ο ΦΟΔΕΠΑΣΜ ενημερώνεται ότι η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ Περ. ΕΕ) άνοιξε αυτεπάγγελτα φάκελο καταγγελίας για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος στο ΕΠΑΣΜ, ζητώντας στοιχεία και πληροφορίες και έχοντας στηριχθεί στα αποτελέσματα της τελικής έκθεσης του ΓΕΔΔ. Στην εν λόγω καταγγελία, πρώτιστης σημασίας θέμα αποτελεί η συνέχιση της λειτουργίας των ΚΥΕ στην Ζώνη Α3.
Στις 24/2/2012 κυρώνονται οι δασικοί χάρτες τού Δήμου Μαραθώνα (ΦΕΚ Δ’88), στους οποίους τα τμήματα δάσους, στα οποία λειτουργούν τα παραπάνω καταστήματα, ορίζονται αναδασωτέα.
Η νεοσυσταθείσα το 2013 υπηρεσία τού Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με αρμοδιότητα την επιθεώρηση και κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών με επιστολή της στις 19/4/2013 προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, επαναφέρει το ζήτημα της επιβεβλημένης εκτέλεσης των τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφισης των ΚΥΕ, που λειτουργούσαν, ενώ ευρίσκονταν σε καθεστώς σφράγισης από τον Δήμο Μαραθώνα.
Τον Νοέμβριο του 2013 η ΓΔ Περ. ΕΕ επανέρχεται με νέα επιστολή της για το ζήτημα της υποβάθμισης του υγροτόπου τού Σχινιά που περιλαμβάνει και το ζήτημα της κατεδάφισής των αυθαίρετων κτιρίων (κωδικός EU-PILOT 5712/2013).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here