Πορτογαλία: Χωρίς κίνδυνο εκτροχιασμού του προϋπολογισμού τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας


Η κυβέρνηση μπορεί να συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα, ιδίως για να βοηθήσει τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την ενεργειακή κρίση, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τον ετήσιο στόχο του προϋπολογισμού, δήλωσε η Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης του Προϋπολογισμού (UTAO).

Στην έκθεσή της σχετικά με τους λογαριασμούς του δημόσιου τομέα για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου που δόθηκε την Τρίτη στη δημοσιότητα, η UTAO προειδοποίησε επίσης για το ενδεχόμενο «καθοδικών κινδύνων» στο μακροοικονομικό σενάριο κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

«Το δημοσιονομικό πλεόνασμα που επιτεύχθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, πολύ υψηλότερο από τον ετήσιο στόχο αναφοράς του ΟΕ2022 [κρατικός προϋπολογισμός του 2022], αντανακλά δημοσιονομικά περιθώρια που επιτρέπουν στην κυβέρνηση να υιοθετήσει, κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, μέτρα με δημοσιονομικό αντίκτυπο το 2022, να στηρίξει τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις και να προβλέψει τις δαπάνες, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τον ετήσιο στόχο», αναφέρεται στην έκθεση της UTAO σχετικά με τους λογαριασμούς του δημόσιου τομέα για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022, η οποία δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Η UTAO σημειώνει ότι για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, η κατάσταση «παρουσιάζει καθοδικούς κινδύνους στο μακροοικονομικό σενάριο», δηλαδή μια «απότομη επιβράδυνση» στο τελευταίο τρίμηνο.

Ωστόσο, σημειώνει ότι χωρίς την υιοθέτηση νέων μέτρων, πέραν αυτών που έχουν ήδη ανακοινωθεί, και αν τα φορολογικά έσοδα συνεχίσουν να επωφελούνται από την εξέλιξη «των μακροοικονομικών βάσεών της», δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί ένα δημοσιονομικό αποτέλεσμα στο τέλος του έτους καλύτερο από τον στόχο που έχει τεθεί στον προϋπολογισμό του 2022, για έλλειμμα 1,9% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.

Στο έγγραφο, οι εμπειρογνώμονες της UTAO σημειώνουν ότι το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους οι λογαριασμοί του δημόσιου τομέα ήταν πλεονασματικοί κατά 894,1 εκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχεί στο 0,8% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.

«Σημειώνεται ότι, σε αυτόν τον αιώνα, η καταγραφή δημοσιονομικού πλεονάσματος στο πρώτο εξάμηνο ενός έτους είναι πρωτοφανής», αναφέρεται.

Το αποτέλεσμα αυτό ήταν καλύτερο από τις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών για το σύνολο του έτους.

Όσον αφορά τη βελτίωση του δημοσιονομικού ισοζυγίου κατά 6,2 ποσοστιαίες μονάδες, η UTAO αναφέρει ότι αυτή οφείλεται στα υψηλότερα του αναμενόμενου φορολογικά έσοδα και στη μείωση της δημοσιονομικής προσπάθειας χάρη στα μέτρα πολιτικής του Covid-19.

Η βελτίωση της πανδημίας στην Πορτογαλία κατέστησε έτσι δυνατή τη μείωση της δημοσιονομικής προσπάθειας που συνεπάγονται τα μέτρα, γεγονός που μεταφράζεται σε θετική επίπτωση 1,6 μονάδων του ΑΕΠ στο δημοσιονομικό ισοζύγιο.

Ωστόσο, σημειώνει ότι «ο αντίκτυπος αυτού του είδους των μέτρων πολιτικής είχε ήδη υπερβεί στο τέλος του πρώτου εξαμήνου την προβλεπόμενη τιμή για το σύνολο του έτους».

Με τη σειρά τους, τα μέτρα για την άμβλυνση των επιπτώσεων του πληθωρισμού «δεν είναι ακόμη πολύ σημαντικά» και η εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) για τη δαπάνη των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάκαμψη μετά την πανδημία δεν είχε καμία επίπτωση στο ισοζύγιο.

«Οι δαπάνες ανήλθαν σε 406 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτήθηκαν εξ ολοκλήρου από επιχορηγήσεις από τον μηχανισμό NextGenerationEU», επισημαίνεται.

Τα έντονα έσοδα ήταν η κύρια συμβολή στη βελτίωση του δημοσιονομικού ισοζυγίου, χάρη στην οικονομική ανάκαμψη και την άνοδο των τιμών, «με θετικό αντίκτυπο στις έμμεσες φορολογικές βάσεις» – δηλαδή κυρίως στο φόρο προστιθέμενης αξίας.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, η αύξηση των φορολογικών εσόδων ήταν υψηλότερη από εκείνη που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό του 2022 για το σύνολο του έτους.

Ωστόσο, σημειώνει η UTAO, οι πρωτογενείς δαπάνες για έκτακτα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με το Covid-19, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον πληθωρισμό, αυξήθηκαν κατά 1,393 δισ. ευρώ ή 1,2% του ΑΕΠ.

Πηγή: euractiv.gr