..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

7η /2018
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ
Ταχ. Δ/νση: Οινόης 6
Ταχ. Κωδ.: 190 07 Μαραθώνας
Μαραθώνας 15/5/2018
Α.Π: 7988
Τηλέφωνο : 22943- 20919, 22943-20920
Πληροφορίες: Αναστασία Μυλωνά
FAX: 2294320970
e-mail: dsmarath@otenet.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και των άρθρων 3
και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-
2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου
Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις 22-5-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 μ.μ, με θέματα
ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Περί ενημέρωσης για την υπόθεση ΟΕΔΑ Γραμματικού και λήψη απόφασης
για άσκηση ενδίκων μέσων και περαιτέρω ενέργειες σε συνέχεια της
απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αναφορών.
. (ειδικός αγορητής Δήμαρχος κ. Ηλίας Ψηνάκης ).

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Αιμίλιος Ρεΐσογλου

Comments

comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here